NA TI THEI EM?

(Nupaho din…)

‘Aw Pakai, ka hinkho suchamkim ding damsung adia koppi deium tah nei peh jehin ka kipah e’, na ti thei em?; nang tobang na loi na pai koppi nei lou tam tah a um jing lai hin!

12341100_778971942214478_5830900737441701625_n

‘Aw Pakai, inko khata sim thei din phattheina cha leh nao deium tah tah nei peh jehin ka kipah e’, na ti thei em?; phat sot tah kichen nunga jong tuni chana cha nei thei lou, cha leh nao otcha jing jeng nupa tam tah a um jing lai hin!

‘Aw Pakai, tuni chana nuthoi/pathoi hi louva ka jinu/jipa’n eina dalhah/thi san lou jeh leh keima ngei jong hinkho dama nei koi jehin ka kipah e’, na ti thei em?; a jite’n a dalhah tah jeha thoi/meithai tam tah a um lai hin!

‘Aw Pakai, nangma ang leh houbung mite hetpina a kana kitepna lhon vengbit khom theia ka um jing thei lhon jehin ka kipah e’, na ti thei em?; thil chuom chuom jeha nupa kikhen tam tah a um jing lai hin!

‘Aw Pakai, kei na soh lhing lou leh hat lou tah hin ka jinu/jipa dinga koppi deium leh mantam ka hi theina dia ka ngaichat jouse chu na komah a um e ti ka het jeh leh hiche ka ngaichat ho chu a phat dungjui in nei pe in, nei pe jing din ka taove. Ka chunga vai na hom danho hethiem leh pomthiem thei din nei kithopi in lang,
‘Aw Pakai, nangma jehin imajouse kimaitopi ngam leh jo dan ka thiem in, ka he in, ka bolthei ding ahi ti ka het jehin na angsung ah ka hung kipelut e’, na ti thei em?

Kipana ding na het a, na mu doh tam chanin na poimona leh manlutna jong hin he doh cheh chehin na te. Lhasetna ding hol jinga mu tam ho hi mi ochat a chang jou ji pouve!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: